Cookie & Privacy reglement

IBU SPEKKOEK EN UW PRIVACY
Wij vinden het belangrijk dat voor jou duidelijk is hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat jij erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Cookie & Privacy reglement hebben wij voor jou op een rij gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij onder meer aan jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:
– het verzamelen
– het bewaren
– het raadplegen
– het gebruiken
– het verwijderen van persoonsgegevens.

VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken, gebruiken voor het verkrijgen van informatie over onze producten en het bestellen daarvan. Voorts verwerken wij de persoonsgegevens, welke door de bezoeker zelf is verstrekt teneinde in contact met ons te komen. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens middels ons contactformulier.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAARVOOR?
Het IP-adres wordt bij ons verwerkt om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Voorts worden de aangeleverde contactgegevens van de bezoeker verwerkt, waardoor direct contact opgenomen kan worden voor verdere informatieverstrekking.

VOOR HISTORISCHE, STATISTISCHE EN/OF WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wel kunnen we jouw gegevens nog gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doelen en analyses.

BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd. 

SOCIAL MEDIA
Op onze website staan buttons van social media (Facebook en Instagram). Dit Cookie & Privacy reglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen je niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook, bij een eerste bezoek aan onze website, aan jou door middel van een pop-up venster. Daarnaast heb jij ook de mogelijkheid om de cookies uit jouw browser te verwijderen of om de instellingen van jouw browser in te stellen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

WELKE REGELS GELDEN ER BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

GOOGLE ANALYTICS – VERKLARING VAN GOOGLE
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.